Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Orvos-közgazdász

#Szakirányú továbbképzés   #Üzleti   #Nyitott  
Képzés célja / The aim of the training
A képzés során széles szakmai alapozást biztosító oktatás zajlik a közgazdaságtudományok területén, ennek során a hallgatók magas szintű módszertani felkészítést kapnak, majd az
üzleti- és menedzsmenttudományokat sajátíthatják el a képzésben résztvevők. A képzést az elméleti ismeretek átadása mellett gyakorlati alkalmazhatósága és a nagyfokú
gyakorlatorientáció jellemzi. Külön hangsúlyt kap a képzés résztvevő problémafelismerési és problémamegoldási készségének fejlesztése.
Képzési idő / Length of training period
4 félév
Jelentkezési határidő / Application deadline
2021. augusztus 31.
Képzési díj / Training fee
160.000 Ft/félév
Képzés helyszíne / Location
Miskolci Egyetem
Szerezhető végzettség / Job Qualifications
Orvos-közgazdász
Főbb témakörök – tárgyak / Main areas and topics
Kvantitatív módszerek
Marketingkutatás
Bevezetés a közgazdaságtanba
Vállalatgazdaságtan
Bevezetés a számvitelbe
Gazdaságpolitika
Pénzügyek
Vállalati pénzügyek
Környezetgazdaságtan
Egészségügyi jog
Üzleti számvitel
Szervezés és vezetéselmélet
Szervezeti magatartás
Marketing
Vállalati erőforrás-gazdálkodás
Stratégiai menedzsment
Információgazdálkodás
Vállalati stratégia
Vállalati pénzügyek
EU ismeretek
Vezetői ellenőrzés
Üzleti tervezés
Humán erőforrás gazdálkodás
Felvételi követelmények / Admission requirements
Orvos oklevél
Bővebb leírás / Detailed description

A hallgatók a szakirányú továbbképzés keretében megismerik:

− a legkorszerőbb vezetési és szervezési ismereteket,

− a nagyobb vállalatok stratégiai irányításának rendszerszemlélető összefüggéseit,

− a gazdasági problémák megoldásához szükséges statisztikai elemzırendszereket,

− a gyakorlati menedzsment módszereket,

− a vállalatok átfogó, korszerő irányítási koncepciójának kialakítási módszereit, technikáit,

− az egyes gazdasági szervezetek alapítására és mőködtetésére vonatkozó törvényi szabályozást,

− a problémamegoldás rendszerelmélető elméletét, döntéselméleti irányzatokat, döntéselméleti modelleket,

− a vállalati teljesítmények és azok költségeinek az elemzését,

− az emberi erıforrással kapcsolatos szervezési és irányítási, gazdálkodási témaköröket,

− a projektek indításával, működtetésével és lezárásával kapcsolatos jogszabályi és módszertani technikákat,

− az üzleti tárgyalások megszervezésének, lebonyolításának eszközeit és technikáit.